ÎNTREBĂRȘINTERPELĂRI

Prim-ministru al României

Întrebarea nr. 173/2023

Desfășurarea  de  alegeri  parțiale  în  localitățile  rămase  fără  primar

Întrebarea nr. 163/2023

Care este Strategia României de scădere a deficitului bugetar

Interpelare nr. 132/2022

România se opune schimbării tratatelor Uniunii Europene

Întrebarea nr. 118/2022

Procedurile  de  infringement  demarate  în  anul 2021  împotriva  României

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Întrebarea nr. 171/2023

Siguranța  rutieră  pe  Drumul Național DN2 (E85)

Întrebarea nr. 170/2023

Numărul  Institutelor  de  Formare  Profesională  din  România.

Întrebarea nr. 169/2023

Proiecte și investiții în infrastructura feroviară din România

Întrebarea nr. 167/2023

Fonduri pentru lucrări de reparații la infrastructura rutieră din județul Bacău

Întrebarea nr. 166/2023

Procesul de formare și de pregătire a viitorilor conducători auto

Întrebarea nr. 164/2022

Instalarea de puncte de reîncărcare de putere înaltă și normală

Întrebarea nr. 156/2022

Reabilitarea podurilor gestionate de CNAIR din județul Bacău

Întrebarea nr. 151/2022

Reabilitarea și modernizarea drumurilor gestionate de C.N.A.I.R. în județul Bacău

Întrebarea nr. 150/2022

Stadiul  implementării  unor  ținte/  jaloane  din  P.N.N.R.

Întrebarea nr. 149/2022

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea

Întrebarea nr. 143/2022

Verificarea stării podurilor gestionate de CNAIR din județul Neamț

Întrebarea nr. 136/2022

Reparații curente sau capitale la Drumul European DN 2 (E85)

Întrebarea nr. 134/2022

Respectarea prevederilor Legii nr.363 din 28 decembrie 2018 la emiterea rovinietei

Întrebarea nr. 124/2022

Gratuitatea transportului feroviar pentru studenți este un lucru necesar

Întrebarea nr. 122/2022

Trecerea Drumului European E 85 prin localitatea Nicolae Bălcescu

Întrebarea nr. 119/2022

Existența indicatoarelor și marcajelor rutiere pe Drumul European E85

Întrebarea nr. 113/2022

Inspecția de siguranță rutieră pentru Drumul European E85 în județul Bacău

Întrebarea nr. 111/2022

Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2021-2030

Întrebarea nr. 91/2021

Reorganizarea Poștei Române pentru asigurarea de servicii diversificate

CLICK AICI

Întrebarea nr. 83/2021

Accesul și mobilitatea persoanelor cu dizabilități în zona gărilor din România

CLICK AICI

Întrebarea nr. 81/2021

Proiectul Infrastructura de comunicații încheiat între România și Rep. Moldova

Întrebarea nr. 78/2021

Repararea drumului național 13c gestionat de CNAIR - Cheile Bicazului

Întrebarea nr. 69/2021

Verificarea prin cântărire și/ sau măsurare a dimensiunilor a autocamioanelor

Întrebarea nr. 66/2021

Utilizarea fondurilor provenite din tariful de utilizare a rețelei de drumuri

Întrebarea nr. 45/2021

Punerea în circulație a unor autovehicule, tractoare etc.  neconforme

Întrebarea nr. 32/2021

Determinarea vitezei medii a traficului prin conducerea unui autovehicul-martor

Întrebarea nr. 6/2021

Stadiul autostrăzilor din Moldova A7 Ploiești-Pașcani și A13 Bacău-Brașov

Întrebarea nr. 2/2021

Starea infrastructurii feroviare din România s-a degradat constant

Ministerul Afacerilor Interne

Întrebarea nr. 175/2023

Respectarea prevederilor legale privind organizarea alegerilor parțiale

Întrebarea nr. 152/2022

Intrări prin efracție și furturi care au avut loc la persoane fizice și juridice

Întrebarea nr. 145/2022

Oportunitatea taxării autovehiculelor care poluează

Întrebarea nr. 142/2022

Simplificarea procedurilor administrative la punctele trecere a frontierelor

Întrebarea nr. 140/2022

Decontarea sumelor pentru hrana și cazarea persoanelor venite din Ucraina

Întrebarea nr. 123/2022

Informare cu privire la dotarea echipajelor de intervenție din județul Bacău

Întrebarea nr. 121/2022

Existența unui deficit de personal operativ din cadrul Poliției Române

Întrebarea nr. 117/2022

Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 -2025

Întrebarea nr. 111/2022

Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2021-2030.

Întrebarea nr. 110/2022

Aplicarea prevederilor O.u.G. nr. 195/2002 codul rutier

Întrebarea nr. 101/2022

Posturi scoase la concurs de Poliția Română din județul Bacău

Întrebarea nr. 98/2022

Strategia României privind gestionarea situațiilor de urgență

Întrebarea nr. 93/2022

Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronic

Întrebarea nr. 90/2021

Victime ale traficului de persoane din județul Bacău

Întrebarea nr. 81/2021

Proiectul Infrastructura de comunicații încheiat între România și Rep Moldova

Întrebarea nr. 72/2021

Solicitările privind respectarea termenului de primire a răspunsului

Întrebarea nr. 61/2021

Proiectul Cooperare Regională Transfrontaliere România - Moldova (THOR)

Întrebarea nr. 53/2021

Numărul accidentelor cauzate de autovehicule cu volan pe partea dreaptă

Întrebarea nr. 46/2021

Întrebare către ministrul afacerilor interne privind violența în familie

Întrebarea nr. 41/2021

Resursa umană din cadrul structurilor aflate în subordinea MAI-Bacău

Întrebarea nr. 30/2021

Obținerea de cetățenie română de către cetățeni din Republica Moldova

Întrebarea nr. 29/2021

Reducerea accidentelor pe drumurile naționale din România

Întrebarea nr. 25/2021

Media pensiilor de serviciu a cadrelor militare din cadrul M.A.I.

Întrebarea nr. 11/2021

Încadrarea cu personal  pe filiera indirectă în Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Întrebarea nr. 178/2023

Aviz motivat emis de Comisia Europeană privind gestionarea durabilă a apei

Întrebarea nr. 176/2023

Comisia Europeană a trimis României un aviz motivant - Natura 2000

Întrebarea nr. 165/2022

Funcționarea programului național „Casa verde Sisteme Voltaice”

Întrebarea nr. 164/2022

Instalarea de puncte de reîncărcare de putere înaltă și normală pentru autovehicule

Întrebarea nr. 154/2022

Uciderea cocoșilor de munte deși sunt protejați de legile din România

Întrebarea nr. 147/2022

Situația avizului motivat emis de UE pentru produsele obținute din bușteni

Întrebarea nr. 137/2022

Programul național de realizare a pistelor pentru bicicliști

Întrebarea nr. 131/2022

Punerea în aplicare a Regulamentului UE privind lemnul (EUTR)

Întrebarea nr. 126/2022

Stadiul ecologizării depozitului de fosfogips de la Bacău

Întrebarea nr. 116/2022

Scrisori de punere în întârziere - evaluarea și gestionarea  inundațiilor

Întrebarea nr. 115/2022

Programul ce vizează sistemele integrate de alimentare cu apă și canalizare

Întrebarea nr. 112/2022

Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare

Întrebarea nr. 103/2022

Programul național ”Casa Eficientă Energetic” adresat proprietarilor

Întrebarea nr. 79/2021

Curățarea lacului Bicaz este atributul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Întrebarea nr. 76/2021

Încălcări ale codului silvic privind gestionarea pădurilor din România

Întrebarea nr. 63/2021

Evoluția calității aerului înconjurător în ultimii ani în județul Bacău

Întrebarea nr. 59/2021

A devenit România groapa de gunoi a Uniunii Europene?

Întrebarea nr. 54/2021

Sistemul integrat de supraveghere prin satelit a pădurilor din România

Întrebarea nr. 50/2021

Programul „Casa verde Sisteme Fotovoltaice” adresat persoanelor fizice

Întrebarea nr. 44/2021

Proiectul de ecologizare a muntelui de fosfogips de la Bacău

Întrebarea nr. 34/2021

Neimplementarea programul național de control al poluării atmosferice

Întrebarea nr. 28/2021

Cantitatea de bușteni exportată și importată de România în ultimul an

Întrebarea nr. 19/2021

Măsuri privind prevenția și descurajarea tăierilor ilegale de păduri din România

Întrebarea nr. 13/2021

Transport public ecologic și iluminat public ecologic în România

Întrebarea nr. 3/2021

Este necesară eliberarea de avize de mediu pentru diferite construcții

Ministerul Educației

Întrebarea nr. 159/2022

Programul ”Lapte, corn și măr” în județele din Moldova

Întrebarea nr. 114/2022

Subiecte speciale la Evaluarea Națională pentru copiii cu cerințe speciale

Întrebarea nr. 109/2022

Educația rutieră în unitățile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial

Întrebarea nr. 102/2022

Programul de tip școală după școală în unitățile de învățământ de stat

Întrebarea nr. 96/2022

Impementarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.100/2021

Întrebarea nr. 92/2021

Educația din România nu este pe drumul cel bun și are nevoie de sprijin

Întrebarea nr. 85/2021

Burse acordate de autoritățile centrale și locale pentru elevii din județul Bacău

Întrebarea nr. 75/2021

Numărul elevilor care abandonează școala crește dela un an la altul

Întrebarea nr. 67/2021

Burse pentru studii în instituțiile de învățământ pentru studenții din Rep Moldova

Întrebarea nr. 43/2021

Burse acordate de autoritățile centrale și locale pentru elevii din județul Bacău

CLICK AICI

Întrebarea nr. 42/2021

Asigurarea de mijloace de transport pentru elevi din județul Bacău

Întrebarea nr. 40/2021

Implementarea programului ”Școala de acasă” în județul Bacău

Întrebarea nr. 31/2021

Gradul actual al abandonului școlar în județul Bacău și în România

Întrebarea nr. 26/2021

Are România o noua strategie pentru dezvoltarea sistemului de educație fizică?

Întrebarea nr. 23/2021

Unități de învățământ cu toaleta în curte, fără apă și canalizare

Întrebarea nr. 20/2021

Depolitizarea învățământului preuniversitar din țara noastră

Întrebarea nr. 94/2022

Implementarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație

Întrebarea nr. 174/2023

Actualizarea normativelor din domeniul sistemelor de alimentare cu GPL

Întrebarea nr. 172/2023

Stadiul solicitărilor localităților care nu au sistem de alimentare cu apă și canalizare

Întrebarea nr. 129/2022

Situația cererilor de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Întrebarea nr. 104/2022

Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor

Întrebarea nr. 99/2022

Asigurarea de mijloace de transport pentru elevii din județul Bacău

Întrebarea nr. 62/2021

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

Întrebarea nr. 47/2021

Strategiei  națională de dezvoltare teritorială a României

Întrebarea nr. 42/2021

Asigurarea de mijloace de transport pentru elevi din județul Bacău

Întrebarea nr. 37/2021

Programul național de construcție creșe și grădinițe în județul Bacău

Întrebarea nr. 35/2021

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat

Întrebarea nr. 2/2021

Stadiul realizării Programului național de extindere a rețelei de gaze pentru populație

Întrebarea nr. 1/2021

Care sunt obiectivele de investiții în județul Bacău?

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Întrebarea nr. 158/2022

Sprijinul fermelor de porci și  a sectorului cărnii de porc din România

Întrebarea nr. 148/2022

Suprafața actuală care poate fi irigată în județele din Moldova.

Întrebarea nr. 139/2022

Subvenții pentru producătorii din România de legume și fructe

Întrebarea nr. 135/2022

Protejarea terenurilor agricole împotriva speciilor alogene invazive

Întrebarea nr. 133/2022

Poate România să se confrunte cu o criză a uleiului de floarea soarelui

Întrebarea nr. 125/2022

Strategia națională de sprijinire a viticultorilor și a exporturilor de vin

Întrebarea nr. 120/2022

Neîndeplinirea obligațiilor care ne revin în temeiul legislației UE

Întrebarea nr. 89/2021

Starea sectorului apicol și sprijinirea apicultorilor români

Întrebarea nr. 74/2021

Deficitul comercial al României în comerțul cu produse agroalimentare

Întrebarea nr. 60/2021

Pesta porcină în România și în special în județul Bacău

Întrebarea nr. 51/2021

Strategia pentru reabilitarea sistemului național de irigații

Întrebarea nr. 14/2021

Necesitatea investițiilor în infrastructura din agricultură

Întrebarea nr. 9/2021

Susținerea producătorilor mici și mijlocii din agricultura românească

Ministerul Finanțelor

Întrebarea nr. 162/2022

Sumele colectate de statul român din producerea și furnizarea de energie electrică

Întrebarea nr. 157/2022

Cifra de afaceri și profitul furnizorilor de energie electrică din România

Întrebarea nr. 140/2022

Decontarea sumelor pentru persoanele venite din Ucraina la persoane fizice

Întrebarea nr. 68/2021

Recuperarea prejudiciilor în urma condamnărilor definitive

Întrebarea nr. 56/2021

Împrumuturi pe care România le  va contracta pentru anul 2021

Întrebarea nr. 48/2021

Repartiția fondurilor pentru bugetul comunelor din județul Bacău

Întrebarea nr. 8/2021

Persoanele care prestează muncă remunerată în condițiile legii 52/2011

Ministerul Sănătății

Întrebarea nr. 146/2022

Încadrarea cu medici de familie în județul Bacău

Întrebarea nr. 128/2022

Campania națională de vaccinare gratuită împotriva HPV

Întrebarea nr. 100/2022

Activitatea medicilor coordonatori din centrele de vaccinare

Întrebarea nr. 88/2021

Întârzierea plății personalului care încadrează centrele de vaccinare

Întrebarea nr. 65/2021

Când se termină mandatele conducerii D.J.S. și Casei Județene de Asigurări Bacău

Întrebarea nr. 22/2021

Care este capacitatea zilnic de teste COVD-19 a județului Bacău?

Întrebarea nr. 21/2021

Cabinetele medicale de familie din România au rămas la nivelul anilor 80-90

Ministerul Culturii

Întrebarea nr. 130/2022

Control executat  de minister privind starea patrimoniului cultural

Întrebarea nr. 86/2021

Câte obiective culturale au fost reabilitate în perioada 2015-2021

Întrebarea nr. 52/2021

Măsurile luate de guvern pentru sprijinirea sectorului cultural

Întrebarea nr. 38/2021

Activități comune România - Rep Moldova în domeniul cultural

Întrebarea nr. 27/2021

Activitățile comune România - Rep Moldova în domeniul culturale

Întrebarea nr. 7/2021

Măsuri pentru sprijinirea lucrătorilor culturali independenți

Ministerul Energiei

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Afacerilor Externe

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerul Tineretului și Sportului

Întrebarea nr. 33/2021

Situația bunurilor materiale de la fosta organizație UTC

Întrebarea nr. 17/2021

Necesitatea modificării Legii 69/2000 privind finanțarea clubului sportive

Întrebarea nr. 4/2021

Programele necesare integrării tinerilor din mediul rural pe piața muncii

Ministerul Justiției

Întrebarea nr. 71/2021

Situația dosarului  evenimentelor din „10 august 2018” 

Întrebarea nr. 68/2021

Recuperarea prejudiciilor în urma condamnărilor definitive

Întrebarea nr. 30/2021

Obținerea de cetățenie română de către cetățeni din Republica Moldova

Întrebarea nr. 16/2021

Investiții în infrastructura sistemului juridic și a parchetelor din județul Bacău

Ministerul Apărării Naționale

Întrebarea nr. 80/2021

Ce cursuri organizează Universitatea Națională de Apărare ,,CAROL I"

Întrebarea nr. 25/2021

Media pensiilor de serviciu a cadrelor militare și a militarilor profesioniști

Întrebarea nr. 18/2021

Sesizare privind drepturile de plată ale pensionarilor militari

Întrebarea nr. 10/2021

Încadrarea pe filiera indirectă în Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Întrebarea nr. 163/2022

Nedistribuirea către cetățenii eligibili a  voucherelor sociale

Întrebarea nr. 105/2022

Programul  operațional  de  transport  al U.E. pentru perioada 2021-2027

Întrebarea nr. 36/2021

Proiecte de investiții prin PNRR pentru județul Bacău

Întrebarea nr. 24/2021

Stadiul realizării Programului național de extindere a rețelei de gaze pentru populație

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse

Întrebarea nr. 160/2022

Planul Național de Acțiune privind implementarea Garanției pentru Copii

Întrebarea nr. 144/2022

Predarea taberelor școlare de la un minister la alt minister

Întrebarea nr. 102/2022

Programul de tip școală după școală în unitățile de învățământ de stat

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Întrebarea nr. 97/2022

Stadiul programului de investiții în modernizarea și digitalizarea Poștei Române

Întrebarea nr. 82/2021

Digitalizarea și Planul Național de Redresare și Reziliență

Întrebarea nr. 12/2021

De ce este România printre ultimele locuri în UE la digitalizarea

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Întrebarea nr. 108/2022

Strategia ASF de rezolvare a asigurărilor vehiculelor cu volan pe dreapta

Întrebarea nr. 107/2022

De ce au crescut prețurile la RCA cu peste 250% în ultimele luni?

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Întrebarea nr. 15/2021

Strategia privind viitoarele programe de tip start-
up

Ministerul Sportului

Întrebarea nr. 144/2022

S-a finalizat predarea taberelor școlare de la un minister la altul

Autoritatea Electorală Permanentă

Întrebarea nr. 177/2023

Desfășurarea de alegeri parțiale în localitățile rămase fără primari

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor

Întrebarea nr. 60/2021

Pesta porcină în România și în special în județul Bacău