ACTIVITATE ÎN COMISII

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ

Comisia pentru transporturi și infrastructură

Comisia are rolul de a da rapoarte și de a organiza dezbateri pe diverse teme specifice. Aprobă sau respinge propuneri legislative în stadii incipiente și poate veni cu amendamente ale propunerilor legislative din această sferă, cu impact direct asupra transportului și infrastructurii din România.

click

COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ȘI PROBLEMELE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Am început activitatea în această comisie în luna martie 2021, ca și comisie secundată. Unul dintre proiectele importante pe care le-am susținut și le-am votat încă din primele participări la lucrările comisiei a fost PL-x 129/2020, proiectului de Lege potrivit căruia agresorii vor fi obligați să poarte brățări electronice.

click

COMISIA COMUNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ DINTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI ȘI PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova

Am urmărit întotdeauna cu interes evoluția deciziilor politice din Republica Moldova și m-a interesat în mod special măsurile adoptate de autorități pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni. Aceste interese și preocupări au devenit între timp și o responsabilitate parlamentară, odată cu activitatea din această Comisia comună.

click

SUBCOMISIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

Subcomisia pentru dezvoltare durabilă

În luna mai 2021 am participat la prima reuniune a Subcomisiei pentru Dezvoltare Durabilă care monitorizează Agenda 2030 a ONU și cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030 cuprinde teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordează noi teme precum societățile pașnice și inclusive.

click