cristian-paul ichim

DEPUTAT

Viziune politică

     Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu e să te pui în stare a le face.

                      Constantin Brâncuși

      Misiunea mea ca politician este aceea de a munci în folosul semenilor care m-au desemnat ca reprezentant al lor, iar principalul meu efort trebuie să fie acela de a construi drumul către viitorul pe care aceștia și-l doresc. Un drum pe care l-am proiectat împreună. Consider că schimbarea începe cu aportul și implicarea fiecăruia dintre noi cei care vedem mai departe de interesul propriu și imediat. Schimbarea vine cu asumarea responsabilităților cetățenești, a dorinței și determinării de a schimba. Nu mai este timp de “merge si așa” sau “hai să dregem lucrurile”. Acum este timpul pentru o construcție serioasă, durabilă, pentru folosul întregii comunități, care să aducă perspective de viitor pentru toate generațiile.

     Viziunea mea politică s-a regăsit în valorile PLUS și se sprijină pe cele trei valori fundamentale asumate: libertatea (valoare esențială a dezvoltării și afirmării demne a persoanei umane înțeleasă în postura cetățeanului activ); dreptatea (valoare a unui stat responsabil și echitabil); solidaritatea (valoare-cheie pentru a construi comunități puternice și deschise și o societate echilibrată). Ce ne dorim?  O țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care să asigure cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE.

     Este necesară o viziune nouă, iar realitățile zilnice ne demonstrează că nu se mai poate  continua cu aceeași politică veche. Proiecte orientate spre prevenție și informare, pentru infrastructură, transporturi, educație, sănătate, economie, antreprenoriat, mediu, etc., stau la îndemâna REPER spre a fi promovate și aduse în atenția cetățenilor, și puse în practică pentru cetățeni. Problemele sistemice și structurale nerezolvate de atât timp de clasa politică veche, disfuncționalitățile pe care le vedem la tot pasul în Romania, sunt sub nivelul acceptabil al unui stat membru al UE, iar proiectele și banii atrași din fondurile europene sunt foarte puțini față de necesitățile și posibilitățile României

     Pentru a pune în practică această viziune, consider că oamenii trebuie să fie în centrul unei societăți dezvoltate durabil, care să se bazeze pe crearea de punți între cetățeni și comunități, rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați din țară și cei rămași aici, tradiții și noi tehnologii, trecut și viitor. O societate care caută neîncetat soluții și remediază erorile în sistem pentru un viitor pe care îl creăm împreună.

     România are toate ingredientele necesare pentru a deveni un stat dezvoltat, puternic și stabil, însă vechea clasă politică, aflată la putere mai tot timpul după Revoluție, a irosit nenumărate oportunități și a construit, an de an, un stat clientelar, ineficient, greoi, împovărat de corupție și nepotism, administrat cu incompetență și cu indiferență față de cetățean. Pentru a ne redresa și a ajunge din urmă țările dezvoltate, este nevoie de o serie de măsuri urgente și de reforme care să repună societatea pe un făgaș normal și care să deschidă calea unei guvernări stabile, mature, de lungă durată, în interesul țării și al cetățenilor, deziderat ce a devenit și mai important acum, în plină criză cauzată de pandemia COVID-19. Îmi doresc să se construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se mobilizeze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice. Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor directă. Premisa de la care pornesc este integrarea în procesul de adoptare a deciziilor politice de la nivel central, a diversității de opinii și de interese locale și regionale, pentru păstrarea unui echilibru permanent între stat și cetățean. Metoda participativă, bazată pe mijloace de stimulare a dezbaterii publice și pe tehnologii moderne de comunicare, este astfel esențială pentru realizarea acestui deziderat. Cred că deciziile și orientările politice de viitor trebuie să asigure reprezentarea tuturor intereselor comunitare și regionale și de aceea consider necesară stimularea participării cetățenilor în procesul de legiferare și de bugetare, gestionat de instituțiile statului de la nivel central.

     De multe ori, problemele la scară largă au nevoie de soluții la scară mică, într-un cadru care să încurajeze implicarea oamenilor. Astfel, trebuie acționat la cea mai adaptată scară posibilă, cu participarea reală a cetățenilor și cu activarea comunităților locale.

     De la evenimentele din 1989 până în prezent, fiecare partid sau alianță politică ce s-a perindat la conducerea țării a promis programe de măsuri ce urmau a fi luate și mai toate sunau bine pe hârtie: prosperitate, creștere economică, pensii mai mari, investiții în infrastructură și economie. Doar că prea puține dintre efectele pozitive ale acestor măsuri au ajuns să fie simțite de noi toți. Prin comparație cu potențialul real al României, toți am simțit că ceea ce am realizat reprezintă prea puțin și s-a făcut prea lent.

     Îmi doresc o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care să asigure cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE.

Viziunea mea politică, transpusă în obiective și direcții de acțiune este prezentată în următoarele paragrafe:

TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ

Îmi doresc o Românei cu o rețea de căi de comunicație modernă și o infrastructură judicios dimensionată, care să asigure legături optime între localități și regiuni. [...]

EDUCAȚIE

Educația este o prioritate pentru o viață de calitate, o necesitate de a investi în copii pentru a-i echipa cu un set de instrumente care să le permită să rămână relevanți pe piața muncii și pentru a fi capabili să se adapteze la noile progrese tehnologice. [...]

SĂNĂTATE

O viață de calitate are la bază un sistem care lucrează pentru a preveni îmbolnăvirea, pentru a păstra, recâștiga și îmbunătăți sănătatea, demnitatea și starea de bine a cetățenilor. Sănătatea conform Constituției României reprezintă un drept fundamental și nu un privilegiu. [...]

ECONOMIE ȘI ANTEPRENORIAT

Economia României poate fi dezvoltată și susținută printr-un antreprenoriat puternic și creativ. Crearea de noi locuri de muncă și conturarea unei autonomii autentice și performante, vor fi principalii factori de oprire a migrației băcăuanilor și chiar întoarcerea lor în țară. [...]

Transporturi și infrastructură

      

      Îmi doresc o Românei cu o rețea de căi de comunicație modernă și o infrastructură judicios dimensionată, care să asigure legături optime între localități și regiuni. Această rețea va fi destinată să faciliteze mobilitatea prin circulația rapidă în condiții de siguranță pe întreg teritoriul țării pentru persoane și bunuri și conectarea facilă la traseele transnaționale. Îndeplinirea acestor deziderate urmează să genereze atât prosperitate și echilibru social-economic, cât și securitate pe întreg teritoriul țării.

 

⦿ Asigurarea conexiunilor interregionale și a coeziunii teritoriale prin îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes național și județean;

⦿ Îmbunătățirea si modernizarea infrastructurii de interes național și  județean.

⦿ Acordarea unei atenții sporite transportului feroviar, resuscitarea și modernizarea acestuia;

⦿ Creșterea capacității aeroportuare și a infrastructurii adiacente acestuia pentru creșterea mobilității mediului de afaceri și a activității de turism și pentru a asigura legături rapide și eficiente pentru cei din diaspora românească cu țara;

⦿ Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ cu scopul promovării modalităților de deplasare prietenoase mediului;

⦿ Siguranța și fluidizarea accesului între localități;

⦿ Încurajarea transportului în comun;

⦿ Creșterea siguranței rutiere.

 

⦿ Realizarea cu prioritate a șoselei București – Bacău – Siret în regim mixt autostradă – drum expres. Această arteră va asigura legătura strategică dintre Muntenia și Moldova, conectând în același timp și unele zone izolate ale țării, la „sistemul circulator” principal al țării. Se va analiza posibilitatea realizării acestei șosele de legătură în baza unui proiect-model, care să demonstreze posibilitatea îmbinării eficienței transportului cu rigorile de protecție a mediului;

⦿ Fundamentarea unui concept național unitar în vederea identificării unor soluții de degrevare a traficului rutier de tranzit din localități, bazate pe variante ocolitoare și drumuri de legătură. Infrastructura necesară asigurării fluenței traficului rutier de mărfuri și de croazieră va fi amplasată în afara zonelor rezidențiale urbane, asigurându-se astfel următoarele beneficii: creșterea siguranței rutiere, reducerea numărului de accidente și diminuarea impactului asupra mediului.

⦿ Optimizarea infrastructurii de transport și a traficului prin integrarea sistemelor de dirijare și monitorizare într-un sistem inteligent pe platformă unică;

⦿ Reorientarea transportului pe „căi de fier” între localități și în perimetrul zonelor metropolitane și industriale;

⦿ Creșterea capacității aeroportuare și a infrastructurii adiacente pentru creșterea mediului de afaceri și a activității de turism, dar și pentru a asigura legături strânse și rapide cu diaspora;

⦿ Încurajarea investițiilor în infrastructura destinată circulației pietonale și a pistelor de bicicletă, trotinete electrice;

⦿ Asigurarea unui transport durabil, de calitate si nepoluant, oferind conexiunea urbanului cu ruralul;

⦿ Adaptarea drumurilor existente la normele de siguranță europene (modificarea configurației rutiere, asigurarea semnalizării etc.);

⦿ Integrarea sistemelor de siguranță rutieră conforme standardelor europene, încă din faza de proiectare a infrastructurii, implicând echipe specializate în domeniul semnalizării;

⦿ Introducerea de programe de educație rutieră în școli, în vederea dezvoltării comportamentului responsabil în trafic al copiilor și a tinerilor;

⦿ Îmbunătățirea sistemului de control și implementarea eficientă a acestuia pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscurilor în traficul rutier.

Viziune:

Obiective:

Direcții de acțiune:

Educație

    

       Educația este o prioritate pentru o viață de calitate, o necesitate de a investi în copii pentru a-i echipa cu un set de instrumente care să le permită să rămână relevanți pe piața muncii și pentru a fi capabili să se adapteze la noile progrese tehnologice.  Crearea unui parteneriat între instituțiile de stat și actorii sistemului de învățământ: cadre didactice, elevi, familii, parteneri instituționali, economici și sociali, pentru implementarea proiectelor și inițiativelor în domeniul educației este o prioritate în formarea unor cetățeni încrezători, competenți, implicați și responsabili. Susțin o educație ce răspunde nevoilor și intereselor generațiilor actuale și viitoare, accesibilă și echitabilă pentru toți copiii și tinerii din România, indiferent de mediul social din care provin.

 

⦿ Realizarea unui sistem de educație de calitate în care conținuturile școlare, metodele de predare, de evaluare și de management educațional integrează cele mai moderne tendințe și tehnologii internaționale;

⦿ Atingerea unui nivel ridicat de eficiență a sistemului educațional, printr-o investiție financiară adecvată, orientată către asigurarea infrastructurii fizice necesare cât și către ridicarea continuă a nivelului de pregătire și motivare a cadrelor didactice;

⦿ Îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale a unităților de învățământ;

⦿ Combaterea abandonului școlar;

⦿ Sprijinirea învățământului dual prin implicarea mediului privat;

⦿ Formarea inițială și continuă a personalului didactic, în spiritul incluziunii educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și a celor care provin din zone defavorizate, cu risc crescut de abandon școlar.

 

⦿ Redefinirea arhitecturii instituționale și definirea rolului și a pârghiilor instituționale la nivel național, județean și local pentru a avea un sistem de educație participativ, orientat spre consens, responsabil, transparent, receptiv, eficient, echitabil, al cărui management respectă regulile statului de drept, minimizează corupția, ascultă minoritățile și persoanele vulnerabile în adoptarea deciziilor;

⦿ Realizarea de investiții în infrastructura și îmbunătățirea bazei materiale a unităților de învățământ;

⦿ Asigurarea accesului gratuit a tuturor elevilor la baza materială sportivă a școlilor;

⦿ Înființarea si asigurarea funcționalității cabinetelor de medicină școlară din cadrul instituțiilor de învățământ;

⦿ Acordarea de facilități companiilor private care se implică în procesul educațional.

Viziune:

Obiective:

Direcții de acțiune:

Sănătate

    

       O viață de calitate are la bază un sistem care lucrează pentru a preveni îmbolnăvirea, pentru a păstra, recâștiga și îmbunătăți sănătatea, demnitatea și starea de bine a cetățenilor. Sănătatea conform Constituției României reprezintă un drept fundamental și nu un privilegiu. Demnitatea, respectul reciproc medic – pacient, dar și accesul la servicii medicale de calitate sunt elemente esențiale ale oricărui sistem medical modern.

 

⦿ Conștientizarea populației asupra modalităților de prevenire – igienă personală și comunitară;

⦿ Derularea de campanii de educare privind importanța vaccinării;

⦿ Servicii de asistență medicală accesibile în proximitate;

⦿ Administrarea instituțiilor medicale bazată pe competențe.

⦿ Îmbunătățirea bazei materiale.

 

⦿ Consolidarea rețelei existente de asistență sanitară comunitară pentru asigurarea spațiului și a resurselor necesare, pentru o bună funcționare;

⦿ Alegerea managerilor profesioniști pentru spitalele administrate de autoritățile locale prin concurs;

⦿ Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea și dotarea spitalelor;

⦿ Implementarea reală și creșterea accesului la servicii de asistență medicală comunitară;

⦿ Creșterea capacității resursei umane de a furniza servicii medicale de calitate;

⦿ Susținerea dezvoltării rețelei de medici de familie;

⦿ Susținerea cercetării clinice medicale;

⦿ Îmbunătățirea serviciilor medicale de tratament și recuperare;

⦿ Asigurarea accesului la medicamente și dispozitive medicale.

Direcții de acțiune:

Obiective:

Viziune:

Economie și anteprenoriat

    

       Economia României poate fi dezvoltată și susținută printr-un antreprenoriat puternic și creativ. Crearea de noi locuri de muncă și conturarea unei autonomii autentice și performante, vor fi principalii factori de oprire a migrației băcăuanilor și chiar întoarcerea lor în țară.

 

⦿ Dezvoltarea antreprenoriatului rural și al comunităților antreprenoriale rurale.

⦿ Dezvoltarea resursei umane prin formare și impulsionarea acesteia către o mobilitate internă și accesibilitate  a locurilor de muncă.

⦿ Accesul la facilități moderne de finanțare și sprijinire a afacerilor.

Direcții de acțiune:

 

⦿ Crearea unor platforme digitalizate comune pentru cerere și ofertă, pentru punerea în contact a micilor producători, agricultori, antreprenori.

⦿ Finanțarea instrumentelor financiare prin fonduri europene.

⦿ Sprijin pentru investitorii români din afară care se întorc și deschid o afacere.

⦿ Dezvoltarea sectorului IMM-urilor prin implementarea sistemului de parc industrial .

⦿ Încurajarea cooperării între fermieri și comasarea sau punerea în comun a suprafețelor pentru creșterea productivității în exploatare.

Susținerea de infrastructuri locale de afaceri–acceleratoare, hub-uri, spații coworking, centre de formare.

⦿Crearea unor platforme digitalizate comune pentru cerere și ofertă, pentru punerea în contact a micilor producători, agricultori, antreprenori.

Viziune:

Obiective:

CULTURA

reprezintă “cartea de vizită” a oricărei comunități. În ea se reflectă tradiția și dezvoltarea, mentalitățile și creativitatea, istoria și specificul comunității.  Valorificarea patrimoniului cultural se face pornind de la ideile de conservare, protejare și promovare a acestuia și prin dezvoltarea prin educație. Îmi doresc o Românie care încurajează și sprijină cultura bazată pe valori autentice, dezvoltată prin creație și inovare, prin educație și acces neîngrădit la resursele sale.

ZONA RURALĂ

deține un potențial extraordinar de dezvoltare care trebuie valorificat asigurând coerența între agricultură, mediu, economie și dezvoltare rurală. Îmi propun să transformăm „handicapul” de astăzi al satelor românești într-un avantaj socio-economic prin dezvoltarea durabilă a mediului rural și prin încurajarea și sprijinirea dezvoltării unei clase de mijloc la sate. Îmi doresc ca România să își poată asigura securitatea alimentară prin dezvoltarea sectorului agricol în mod durabil și competitiv, capabil să exporte produse cu valoare adăugată înaltă în condițiile provocărilor la nivel global.

TINERII

de azi, viitorii adulți de mâine, constituie forța activă din orice comunitate și agenții de transformare și inovare a oricărei societăți. De aceea, o politică inteligentă de implicare și susținere a tineretului pentru a-și clădi un viitor și pentru a-și împlinii aspirațiile în țara în care s-a născut, contribuie la dezvoltarea durabilă aceasteia. România trebuie să se alinieze la standardele și exigențele europene privind mediul și calitatea vieții, concomitent cu reducerea decalajului dintre urban și rural. Toate activitățile umane presupun consum de resurse și poluare, de aceea România poate să devină bogată și diversă din punct de vedere ecologic, modernă și funcțională din punct de vedere urbanistic, rațională și solidară din punct de vedere al resurselor naturale.

         Viziunea prezentată, obiectivele și direcțiile de acțiune formulate vor constitui cadrul și punctul de plecare pentru viitoarele propuneri legislative  pe care doresc să le depun în Parlament astfel încât să ne îndreptăm cu pași mari spre îndeplinirea obiectivelor propuse pentru România în următorii ani, respectiv construirea unei Românii prospere.